Макбет (опера)

Макбет (опера)

«Макбет» — опера в четырёх актах Джузеппе Верди на либретто Франческо Мария Пьяве при участии Андреа Маффеи, основана на трагедии Шекспира «Макбет».

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply